Γεωργία Παύλου

Καθηγήτρια Ρωσικής γλώσσας

Ονομάζομαι Γεωργία Παύλου και είμαι καθηγήτρια της Ρωσικής γλώσσας ως ξένης.

Έχω φοιτήσει στο Πανεπιστήμιο Φιλίας των Λαών στη Μόσχα (РУДН) και στο Παιδαγωγικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας (МПГУ), απ’ όπου έχω αποφοιτήσει με άριστα στον κλάδο της Ρωσικής φιλολογίας.

Κατέχω μεταπτυχιακό τίτλο στην Τεχνολογικά Υποβοηθούμενη  Γλωσσική Εκμάθηση (CALL) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) το οποίο έχει ως στόχο τη διδασκαλία ξένων γλωσσών με τη χρήση σύγχρονων εκπαιδευτικών τεχνολογιών.

Επίσης, κατέχω δίπλωμα Πιστοποιημένου Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ) που προσφέρεται από την ΑνΑΔ.

Τέλος, τα τελευταία χρόνια εργάζομαι σε διεθνές αναγνωρισμένο ιδιωτικό κολλέγιο στην Κύπρο, όπου διδάσκω σε φοιτητές τη ρωσική γλώσσα και ταυτόχρονα συνεχίζω το θεσμό της δια βίου μάθησης συμμετέχοντας συνεχώς σε σεμινάρια από διάφορα ρωσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Στόχος μου είναι η δυναμική και αποτελεσματική διδασκαλία της ρωσικής γλώσσας σε άτομα κάθε ηλικίας, έχοντας υπόψη τις ανάγκες του καθενός ξεχωριστά!

georgia-pavlou

Οι υπηρεσίες μας

Μάθηση της Ρωσικής γλώσσας​

Χρησιμοποιώντας σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους διδασκαλίας, προσφέρουμε καλά σχεδιασμένα και ευχάριστα μαθήματα προσαρμοσμένα σε όλα τα επίπεδα της ρωσικής γλώσσας.

Με περιορισμένο αριθμό μαθητών ανά τμήμα ή με ατομικά μαθήματα, ενθαρρύνεται η μέγιστη αλληλεπίδραση μεταξύ δασκάλου και μαθητή αξιοποιώντας κάθε ευκαιρία για την εξάσκηση της γλώσσας.

Η προσέγγισή μας στοχεύει στην επίτευξη άριστων αποτελεσμάτων, καθιστώντας την επικοινωνία προτεραιότητα.